Hướng dẫn thanh toán

Khi mua hàng online, quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi dưới 2 hình thức:

  1. COD: nhận hàng và thanh toán tổng chi phí (bao gốm ship) cho công ty vận chuyển.
  2. Qua chuyển khoản: khách hàng chuyển khoản cho chúng tôi (bao gồm ship). Sau khi xác nhận giao dịch đã thành công, chúng tôi sẽ lập tức đi chuyển hàng cho quý khách hàng.

CHAT FACEBOOK

Naruko Việt Nam